Skip to Content
Sign In

Hoạt Động Đoàn Thể

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2018 với chủ...

Cuộc sống xung quanh chúng ta vẫn hàng ngày, hàng giờ trôi qua trong sự vội vã, xô bồ của nhịp...

Lễ Kỷ Niệm 74 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân...

Hòa bình, độc lập, tự do" là ba từ thiêng liêng mà dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng mấy ngàn năm...

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2018, Công đoàn trường THCS tham gia hiến máu tình nguyện cùng các...

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Bắc Dinh

Địa chỉ: TDP Hữu Nghị, Thị trấn nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_bacdinh@quangbinh.edu.vn

Website:thcsbacdinh.edu.vn