Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

vnpt test

14-02-2019

Đội TNTP nhà trường phối hợp với cán bộ phụ trách thư viện đã tổ chức cho học sinh đọc sách ngoài giờ, trong giờ ra chơi và trái buổi nhằm tạo thói quen tự đọc sách, qua đó nâng cao nhận thức, tạo thói quen tự học hỏi nhiều điều hay, điều tốt. Tổ chức cho học sinh tự tìm tin, tìm tài liệu điện tử qua mạng internet nhằm giúp các em bắt kịp với sự phát triển công nghệ thông tin.

Qua tuần lễ học sinh nhận thức được vai trò và ý nghĩa của việc tự học, từ đó học sinh biết cách tự học ở trường, tự học ở nhà, tự học ngoài xã hội…. , phải biết trình bày ý kiến của mình đối với những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu với thầy cô; hăng hái phát biểu xây dựng bài; tham gia tích cực các hoạt động trải nghiệm của trường của lớp. Tự sưu tầm thêm các bài tập nâng cao để làm. Tự giác, tích cực đọc, nghiên cứu trước bài mới trước khi được học, đọc sách tham khảo về các kiến thức có liên quan đến môn học để làm phong phú thêm kiến thức của mình.


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Bắc Dinh

Địa chỉ: TDP Hữu Nghị, Thị trấn nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_bacdinh@quangbinh.edu.vn

Website:thcsbacdinh.edu.vn